ÆRESMEDLEMMER

 

 

14.03.2019 - ??????? = ELLEN & BENT JACOBSEN have 97

 

9.03.2018 - 31.12.2029 = FRANK KARLSEN have 133 (har solgt haven)

  1.04.2007 - 30.09.2015 = LEIF NIELSEN have nr. 31 (har solgt haven)


 

Hvem:
Medlemmer der gennem en årrække (min. 20) har gjort en ekstraordinær uegennyttig indsats til gavn for Haveforeningen Skovlunden.
Ved æresmedlemmets død eller salg af haven ophører æresmedlemsskabet.
(æresmedlemsskabet overgår ikke til evt. ægtefælle/samlever)

Indstilling:
Evt. emner tilsendes formanden inden den 31. december med fyldestgørende skriftlig begrundelse. Afgørelsen træffes af bestyrelsen.

Ved godkendelse:
Offentliggøres æresmedlemsskabet på førstkommende ordinære generalforsamling.
 
Ved afslag:
Modtager underskriveren af indstillingen skriftlig begrundelse herfor.