Køb af kolonihave i HF Skovlunden

For at købe have i haveforeningen skal du bo i Århus Kommune. (Det er kommunens jord foreningen har lejet)

Der kan kun købes have i Skovlunden via ventelisten, og IKKE ved direkte henvendelse til sælger.
 
Prisen på en have i HF skovlunden
 
Efter at haveforeninge er blevet kloakeret er mindsteprisen på en have i foreningen ca. 100.000 kr. og maksimumsprisen ca. 450.000 kr.
 
Prisen for en have udgør udelukkende vurderingsprisen og der er ingen gebyr forbundet med havekøb i foreningen.
 

Venteliste  

Bestyrelsen har besluttet, at lukke ned for optag på ventelisten for en længere periode, da vi pt. har knap 500 personer opført på listen. 

Indmeldings- og ventelistegebyr:

Alle som står anført på listen har betalt et tilmeldingsgebyr på 200,00 kr. for at blive tilmeldt ventelisten til køb af kolonihave i HF Skovlunden.

Herefter skal man som optaget på ventelisten årligt betale et ventelistegebyr på 100,00 kr for at bevare sin plads på venteisten.

Det årlige ventelistegebyr skal indbetales hvert år i første kvartal, hvilket vil sige tidligst den 1. januar og senest den 1. april.

Vær opmærksom på, at hvis ventelistegebyret ikke betales rettidigt, betragtes ventelistepladsen som opsagt, og pladsen udgår af listen uden yderligere varsel.

indbetaling for 2022 lukkede den 1.april 2022. Ny liste offentliggøres i løbet af maj måned.

Oplysninge vedr. ventelisten:

  • For at kunne optages på ventelisten skal man være fyldt 16 år.
  • For at købe have i HF Skovlunden skal du bo i Aarhus Kommune, men du kan godt stå på ventelisten, selvom det ikke er tilfældet.
  • Ventelistebeviset kan ikke overdrages til andre og heller ikke arves.
  • Ventelisten kan fremover ses på foreningens hjemmeside i anonymiseret form.
  • Listen opdateres fremover én gang årligt pr. den 1. maj.
  • Husk som tilmeldt ventelisten at sende en mail til haveforeningenskovlunden@gmail.com, hvis du får ny mailadresse eller mobilnummer.

 

Venteliste pr. 01.05.2021 til hjemmmesiden

Ventelisten opdateres næste gang 1. maj 2022