Vand:
Der er fremført vand til samtlige haver.
NB. Der lukkes for haveforeningens hovedhane i vinterhalvåret.

 


Kloak:
I.flg. beslutning i Aarhus Byråd og senere revidering af tidspunkt skal Skovlunden kloakeres i 2021.
                     

 


El-installation:
El-installation forefindes i enkelte huse.
Installation kan aftales med haveforeningens bestyrelse
og Konstant, som har forsyningspligten.


Processen er som følger:

1. Egen autoriseret elektriker udfører de indledende arbejder ved at opsætte både et relæ/sikringskasse inde i huset og en anden boks uden på huset, hvor strømmen skulle kobles til.

 

2. Kontakt Konstant.
Konstant står for selve arbejdet med at nedgrave kablerne i vejen og føre et strømkabel ind til boksen uden på huset.  Konstant varetager i den forbindelse ansøgning om gravetilladelse hos kommunen  før  gravearbejdet påbegyndes 
og herunder tilladelse fra Miljøstyrelsen, da foreningen ligger i fredskov.

3. Når Konstant har fået gravetilladelse trækkes kabler i jord frem til boksen. 
 
4. Energiselskab – NRGI eller et andet selskab kontaktes, idet elselskabet leverer strøm i de kabler, som Konstant ejer og har nedgravet.
Der er frit valg til at vælge energiselskab .

 5. Til sidst tilslutter egen elektrikeren alle installationer og sikre at de alle virker.

 

Tilslutningsafgiften til Konstant udgør pr. 1. januar 2021 kr. 18.062,50 kr.
Installation i huset: ca.: 15.000 kr. - 25.000kr (individuelt)