Vurdering
Et vurderingsudvalg bestående af 3 personer valgt på haveforeningens ordinære generalforsamling fastsætter prisen på have og bebyggelse efter regler fra ”Kolonihaveforbundet for Danmark” / ”Kolonihaveforbundets Århuskreds”.
D.v.s., sælger eller bestyrelse kan ikke forhøje den fastsatte vurderingspris.