2008 75 års jubilæum

Billeder fra haveforeningens 75 års jubilæumsfest august 2008. (96 stk.)