Venteliste

Man kan kun købe en have i HF Skovlunden, hvis man bor i Aarhus Kommune. 
(Foreningen har lejet jorden af Aarhus Kommune.)
 
Man kan kun købe en have i haveforeningen via foreningens venteliste. Se beskrivelsen nedenfor.
 
Ventelisten
 
Bestyrelsen har besluttet at lukke ned for optaget på ventelisten for en længere periode, da vi p.t. har mere end 500 personer tilmeldt listen.
 
Indmeldings- og ventelistegebyr:
Når man har betalt tilmeldingsgebyret på 200,00 kr. er man tilmeldt ventelisten til køb af kolonihave i HF Skovlunden.
 
Herefter skal man årligt for at bevare sin plads på ventelsiten betale et ventelistegebyr på 100,00 kr. til foreningen.

Det årlige ventelistegebyr skal indbetales hvert år i første kvartal, hvilket vil sige tidligst den 1. januar og senest den 1. april.

Vær opmærksom på, at hvis ventelistegebyret ikke betales rettidigt, betragtes ventelistepladsen som opsagt, og pladsen udgår af listen uden yderligere varsel.
 
Indbetaling af ventelistegebyr
Beløbet skal indbetales på følgende foreningskonto i Arbejdernes Landsbank: Reg. nr. 5381 Konto nr. 247145
Husk at skrive dit ventelistenummer på indbetalingen. 
 
(Til orientering optages man IKKE på ventelisten ved blot at indbetale ventelistegebyret.)
 
Oplysninger vedr. ventelisten:
  • For at kunne optages på ventelisten skal man være fyldt 16 år.
  • For at købe have i HF Skovlunden skal du bo i Aarhus Kommune, men du kan godt stå på ventelisten, selvom det ikke er tilfældet.
  • Ventelistebeviset kan ikke overdrages til andre og heller ikke arves.
  • Ventelisten kan ses på foreningens hjemmeside i anonymiseret form.
    (Bestyrelsen arbjeder på at opdatere den gamle venteliste og vil lægge en opdateret version på foreningen hjemmeside snarest muligt. Beklager ventetiden.)
  • Listen opdateres én gang årligt pr. den 1. maj.
  • Husk som optaget på ventelisten at sende en mail til haveforeningenskovlunden@gmail.com, hvis du får ny mailadresse eller mobilnummer.