Orientering og forklaring af etapeplanen for vandprojektet

(Tidsplanen for vandprojektet opdateres hver måned.)
(Se det tilhørende tegningsmateriale vedhæftet neden for)

Helt generelt er etapeplanen inddelt i streger som angiver et arbejdsområde i en given periode. Vi har som nævnt prioritet på kloakdelen, og derfor kan det være svært for os at ramme præcist omfang af vandprojektet, men tankerne bliver beskrevet herunder. Alle kloakstik bliver udført i den rækkefølge etaperne er opdelt, og det må forventes, at vi kan lave godt 1 stik om dagen (her vil den månedlige planlægning beskrive det bedre). 

Stik på vandanlæggene samt tilslutning eller sætning af ny vandbrønd, kan som udgangspunkt først blive opstartet i oktober, og der kan derfor først forventes vand på ledningen igen i de etaper som ligger før afslutningen af havesæsonen til næste sæson. (vi vil her henvise til, at man låner vand af hinanden fra de haver som forsynes på den lilla strækning eller vandposten ved marketenderiet i den periode det er afbrudt).

Etape 1

·       Etape 1 er markeret med grøn streg og vil som udgangspunkt være arbejdsområde for hovedledninger i maj og juni. Vi vil her lægge en kloakhovedledning i jorden sammen med hovedledningen til det nye vandanlæg.

·       Der vil blive gravet et stik ind under hækken og afsluttet med en prop på kloakanlægget til et efterfølgende stikhold som kommer senere. (Stikhold starter som udgangspunkt op i start juni)

·       Vandet vil blive afbrudt til de haver som er tilsluttet det gamle vandanlæg på strækningen tidligst d. 25/5-21 – Som angivet på tegningen propper vi vandledningen af, således at de haver på lilla strækning stadig har vand i sæsonen.

Etape 2

·       Etape 2 er angivet med gul streg og vil som udgangspunkt være arbejdsområde for hovedledninger i juni, juli, august og september. Vi skal her først lave en styret boring gennem skoven ude fra skovridervej som forventes at starte i u24 og tage ca. 2 uger. Dernæst går vi i gang i haveforeningen og lægger kloakhovedledningen i jorden sammen med hovedledningen til det nye vandanlæg.

·       Der vil blive gravet et stik ind under hækken og afsluttet med en prop på kloakanlægget til et efterfølgende stikhold som kommer senere.

·       Vandet vil blive afbrudt til de haver som er tilsluttet det gamle vandanlæg på strækningen tidligst ved opstart på strækningen. Vi skal nok melde ud inden vi gør noget. Som angivet på tegningen propper vi vandledningen af, således at de haver på lilla strækning stadig har vand i sæsonen.

Etape 3

·       Etape 3 er angivet med blå streg og vil som udgangspunkt være arbejdsområde for hovedledninger september og oktober. Vi vil her lægge kloakhovedledningen i jorden sammen med hovedledningen til det nye vandanlæg.

·       Der vil blive gravet et stik ind under hækken og afsluttet med en prop på kloakanlægget til et efterfølgende stikhold som kommer senere.

·       Vandet vil blive afbrudt til de haver som er tilsluttet det gamle vandanlæg på strækningen tidligst ved opstart på strækningen. Vi skal nok melde ud inden vi gør noget.

Etape 4

·       Etape 4 er angivet med orange streg og vil som udgangspunkt være arbejdsområde for hovedledninger oktober og november. Vi vil her lægge kloakhovedledningen i jorden sammen med hovedledningen til det nye vandanlæg.

·       Der vil blive gravet et stik ind under hækken og afsluttet med en prop på kloakanlægget til et efterfølgende stikhold som kommer senere.

·       Vandet vil blive afbrudt til de haver som er tilsluttet det gamle vandanlæg på strækningen tidligst ved opstart på strækningen. Vi skal nok melde ud inden vi gør noget. Det betyder, dog at der kan være risiko for at der er en periode inden havesæsonens afslutning, hvor vandet bliver afbrudt. (det forventes dog først at være slut oktober). Når vandet bliver afbrudt på denne strækning, kan det ikke forventes at der kommer vand på haveforeningen igen inden næste sæson – Vi er desværre pålagt at være færdige med kloakanlægget inden årets udgang, og det betyder at det har størst prioritet for os.

Efter jul

·       Efter jul er angivet med en lilla streg, og betyder at vi først graver på disse strækninger efter jul. Der vil dog også først som en undtagelse blive gravet på hovedvejen (angivet med orange) efter jul. Her skal der som udgangspunkt ikke laves kloak i vejene, og derfor kan vandanlægget holdes i drift indtil vi lukker ved etape 4

·       Herefter vil vi grave hovedledningen til vand i jorden og lave vejopbygningen som aftalt

 Retablering af veje med udlægning af grus kan vi som udgangspunkt først lave i foråret 2022.

A110524-307_Skovlunden_øst_20210423

Vandprojekt øst 21-05-2021

A110524-308_Skovlunden_vest_20210423

Vandprojekt vest 21-05-2021

A110524-308_2.0_Skovlunden_vest_20210407

Kloakprojekt vest 09-04-2021

A110524-307_2.0_Skovlunden_øst_20210407

Kloakprojekt øst 09-04-2021

Se kloakprojektet på vedlagte tegningsmateriale 

 

 

Plan i.flg. Natur & Miljø - Januar 2016:

2021: Kloakering i Skovlunden