0rdensudvalg

Formand for udvalget
Karen Gravesen (19)
 
Niels Caspersen (99)
 Anne Holmboe (16)
Jens Herman Jensen(118)
 
  Opgaver:
Behandle eventuelle klager.
Sammen med formanden at foretage havevandringer
(evt. misligholdelse af haver forelægges bestyrelsen, som herefter ser på forholdene.)
Klipning af vore fælles hække.
Opretholde ro og orden på haveforeningens område.