Retningslinier

Formål
Formålet med dette afsnit er, at beskrive de retningslinier, som på forskellige områder er gældende i Haveforeningen Skovlunden, samt skrive nogle vejledninger der forhåbentlig vil være til gavn for medlemmerne, så misforståelser minimeres, eller helt undgås.

Gyldighed
Retningslinier er ikke nødvendigvis vedtaget på haveforeningens generalforsamling, men kan være bestyrelsesbeslutninger, disse skal i.flg. haveforeningens vedtægter efterleves af medlemmerne.