Generelt
Det nuværende vandanlæg er etableret i 1976.
Haveforeningens medlemmer er fælles om alle udgifter vedrørende vandafgifter og forbrug. 

Ansvar
Ansvaret for haveforeningens vandanlæg fordeles således:

Haveforeningen er ansvarlig for:
- vandanlægget fra hovedhanen til og med “stophanen” i den enkelte have.

- udgravning på veje og fællesarealer, og omkostninger hertil.

 Medlemmerne er ansvarlig for:
- alle former for vandledning efter “stophanen”.                                                       

  (Bemærk: Udluftningsventilen er placeret efter “stophanen”).
- udgravninger på havearealet, og omkostninger hertil. 

Reparationer / Utætheder
Nedenstående beskriver proceduren hvis du observerer utætheder: 

Hovedledning

Rep.udgifter betales af:

Kontakt miljøudvalget eller formanden

Haveforeningen

 

“Stophane”

Udgifter betales af:

1. Kontakt miljøudvalget eller formanden

 

2. Er “stoppehanen” utæt/defekt foretages       udgravning

Medlemmet

3. Når udgravning er foretaget kontakt miljøudvalg eller formand

 

4. Bestyrelsen bestiller reparatør.*

Haveforeningen

5. Reetablering af haven

Medlemmet

 * VIGTIGT! 
Intet medlem kan bestille hverken intern eller ekstern håndværker på haveforeningens regning.