Overdragelse / Salg

Generelt
Udlejning af haver skal ske til personer der er bosiddende i Århus Kommune, og udlejningen er betinget af medlemskab af Kolonihaveforbundet for Danmark og den lokale kreds - Århuskredsen.

Udlejning af haver må kun foretages til personer, der har bopæl udenfor Århus Kommune, såfremt der ikke på udlejningstidspunktet er ansøgere fra Århus Kommune på venteliste.

Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.