Arealleje / Kontingent

Arealleje
Haveforeningen betaler jordleje og skat til Århus Kommune via Århuskredsen.
Jordleje og skat betales for haveforeningens samlede areal, og fordeles til medlemmerne således: m2-prisen for haveforeningens fællesarealer, d.v.s. veje, parkeringspladser og marketenderiet grund, deles ligeligt mellem medlemmerne.  Medlemmerne betaler individuelt for det antal m2, som haven udgør.

Kontingent
Haveforeningen betaler kontingent til Århuskredsens / Kolonihaveforbundets drift.

Ud fra budgettet - som godkendes på haveforeningens ordinære generalforsamling - fordeles udgifterne ligeligt mellem medlemmerne. 

Det årlige kontigent og arealleje fordeles på 4 rater, og opkræves af haveforeningens kasserer såleses:

1. kvartal: Forfaldsdag 5. februar
2. kvartal: Forfaldsdag 5. maj
3. kvartal: Forfaldsdag 5. august
4. kvartal: Forfaldsdag 5. november

Indbetalinger til kloakeringskonto følger ovenstående.

Betalingsfrist / strafgebyr
Betaling anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag (“bankdag”) efter forfaldsdag.
Er kontingent/arealleje eller anden pligtig pengeydelse til haveforeningen ikke betalt rettidigt, kan haveforeningen kræve et gebyr på 100 kr. + tillæg af 2% af det skyldige beløb ud over 1000,- kr. for hver forsinket indbetaling.
Gebyr for hver enkelt for sen indbetaling er p.t. 100,- kr.

Henstand
For så vidt haveforeningens økonomiske forhold tillader det, kan medlemmer i særlige tilfælde få henstand med betaling, når der fremsættes skriftlig anmodning herom til kassereren inden forannævnte forfaldsdatoer.
Bestyrelsen vil afgøre, om der er tale om særlige tilfælde.

 

Adresseændring
Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket.