Lejekontrakt

Generelt
Bestyrelsen er i besiddelse af lejekontrakten mellem Aarhus Kommune og Aarhuskredsen, hvilken er gældende for alle kolonihaveforeninger under Kolonihaveforbundet.

Det vil føre for vidt af gengive denne kontrakt her, og heller ikke særlig relevant.

 

Lejekontrakten mellem haveforening og medlem
Denne lejekontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Kolonihaveforbundet for Danmarks generelle retningslinier omkring lejemål vedrørende kolonihaver.

Formål
Formålet med denne lejekontrakt er at sikre medlemmerne således, at det juridiske ved leje af kolonihave er i orden. Overdragelsespapirerne var tidligere den eneste form for dokumentation medlemmet var i besiddelse af. Denne lejekontrakt giver såvel medlem som haveforening visse rettigheder og forpligtelser, som fremgår af lejekontraktens vilkår.

Gyldighed
På Århuskredsens generalforsamling den 24. februar 1997 blev det besluttet, at der skal oprettes en kontrakt for lejemålet. Dette gælder alle medlemmer i samtlige haveforeninger under Århuskredsen.

Lejemålets løbetid
Den 1. nov. 2001 blev en stor del af kolonihaverne i Århus Kommune erklæret for varige - her i blandt også Skovlunden. 
D.v.s. , at der i en kommende kontrakt med Århus Kommune IKKE vil være påført opsigelsesdato, da der herefter skal ligge en folketingsbeslutning til grund for en evt. opsigelse.

Den nuværende lejekontrakt med Aarhus Kommune er gældende indtil 2038.