Forretningsudvalg:

Formand Annemarie Langkilde Vammen (59)
Næstformand Karen Gravesen (19)
Kasser Dorte Stagis (109)